Okonomiyaki
Cheffs Famous Japanese Pancake
(Flour, Cabbage, Egg & Toppings)

     
   


Pork (Kurobuta Shabushabu)     $7.75
Ika (Squid)                        $7.75
Vegetable@@@@@             $7.75
Beef (Kobe Beef Style)          $8.75

California (Pork & Avocado)                        $8.75
Osaka (Octopus, Red Ginger & Green Onion)     $9.50


Dinner Set (Appetizer, Fresh Salad, Miso Soup, Rice and Green Tea)
Add $5.25

 Beer set Special
Add Large Asahi Beer for only $4.00 more!

*Prices are subject to change without notice.